ROMERO VITRO
Лабораторија за култура на ткиво
 

  •  
  •  

© 2006 SBW Romero Vitro

Истражување

Тековни истражувања:

Пропагација во темно
Нови регулатори за растење и за стрес инхибиција
Компоненти од хранливата подлога достапни во контролирани количини
Користење на биореактори со течна хранлива подлога
Коренисување „ex vitro“
Ексклузивни истражувања за нашите клиенти во согласност со развојот и примената на КТ - техниките за специфичните видови
СБВ Ромеро Витро
Лабораторија за култура на ткиво

Илинденска бб
2310 Виница
Македонија
Телефони:

+389 (0)33 360 014
+389 (0)33 360 015
Факс:
+389 (0)33 360 013
e-mail: info@sbwmk.com